فصل برداشت انار شهر شاربان در استان دیالە
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

فصل برداشت انار شهر شاربان در استان دیالە

زمانی انار ''شاربان'' در سطح عراق و کوردستان مشهورترین نوع انار بودە، همچنان کە ماست هولیر و گردوی هورامان مشهور بودەاند.

اکنون کە فصل پاییز و در واقع فصل رسیدن انار است، انار شاربان در حومە مناطق کوردستانی خارج از ادارە اقلیم کوردستان مشهورترین نوع انار است و با وجودی کە در سال‌های اخیر باغداری کمتر مورد توجە بودە، ولی تقاضا برای انار شاربان همچنان زیاد است.

در حومە شاربان صدها باغ میوەهای متفاوت وجود دارد کە بیشترین آنها انار و پرتقال و خرما هستند. این شهر ١٠ هزار دونم زمین کشاورزی دارد و کوردهای فیلی در این شهر زندگی می‌کنند. حومە شاربان یکی از مناطق حاصلخیز کشاورزی بە حساب می‌آید.