شیخ جعفر مصطفی :خطرات حضور داعش در کرکوک بسیار جدی است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

شیخ جعفر مصطفی :خطرات حضور داعش در کرکوک بسیار جدی است

معاون رئیس اقلیم کوردستن اعلام کرد، داعش تحرکات جدی خود را آغاز کردە و در همین ارتباط وضعیت کرکوک نامناسب است.

شیخ جعفر مصطفی معاون رئیس اقلیم کوردستان بە (باسنیوز) گفت: ”در برخی مناطق داعش با قدرت و باجدیت در حال سازماندهی جدید است”.

وی گفت: “تاکنون تروریستان داعش بە شیوەی چریکی بە نیروها حملە میکردند، در مناطقی کە بە دلیل نبود حضور نیروی پیشمرگە دچار خلاء امنیتی شدەاند، بخشی از این مناطق تحت کنترل ارتش عراق است.

شیخ جعفر معتقد است کە نیروی پیشمرگە و ارتش عراق هماهنگی لازم از نظر اطلاعاتی و عملیاتی را باید اجرائی کنند.

تاکید کرد کە در همەی مناطق خطر حضور داعش وجود دارد بە ویژە در کرکوک و خارج از شهر کرکوک.