در حومە ''زمار'' دو روستای شهروندان کورد بە بهانە وجود اسلحە تفتیش شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

در حومە ''زمار'' دو روستای شهروندان کورد بە بهانە وجود اسلحە تفتیش شد

مسئول هیئت پارت دموکرات کوردستان در بخش ''زمار'' اعلام کرد روستاهای حومە این بخش بە بهانە وجود اسلحە مورد تفتیش نیروهای نظامی عراق قرار می‌گیرند.

حسن خلو، مسئول هیئت پارت دموکرات کوردستان در بخش ''زمار''، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد کە بە بهانە وجود اسلحە خانەهای شهروندان کورد ساکن روستاهای این منطقە توسط نیروهای نظامی عراق تفتیش می‌شود در حالی کە در روستاهای عرب‌نشین صدای شلیک گلولە نیز شنیدە می‌شود ولی خانەهای آنان تفتیش نمی‌شود. و گفت: ''بنا بە اطلاعاتی کە بە دست ما رسیدە تاکنون دو روستا را تفتیش کردەاند و هیچ اسلحەای هم در خانەهای شهروندان کورد پیدا نشدە است.''

او تصریح کرد: ''یکی از روستاهای تفتیش شدە روستای ''کاریسە'' و دیگری روستای ''تلموسە'' است کە در این دو روستا هفت تا هشت هزار شهروند کورد ساکن هستند.''