هیئت عالی رتبەی عراق بە سە کشور روپایی سفر خواهد کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

هیئت عالی رتبەی عراق بە سە کشور روپایی سفر خواهد کرد

هیئت عالی رتبەی حکومت عراق بە اروپا سفر خواهد کرد.

امروز یکشنبە ٢٧ مهر ماه، بانک مرکزی عراق در بیانیەای اعلام کرد مصطفی غالب استاندار بانک مرکزی یکی از اعضای این هیئت خواهد بود.

در این بیانیە آمدە است، این هیئت با ریاست مصطفی کاظمی امروز یکشنبە بە اروپا سفر خواهد کرد و بە سە کشور آلمان، فرانسە و بریتانیا خواهند رفت.

بر طبق اطلاعات درج شدە در این بیانیە، این هیئت طی سفری چهار روزە با مقامات این سە کشور دیدار و گفتگو بە عمل خواهند آورد.

پیشتر سفارت آلمان اعلام کردە بود روز سەشنبە ٢٩ مهر ماه، مصطفی کاظمی با آنگلا مرکل  دیدار خواهد کرد و موضوعات گفتگو نیز دربارەی داعش و روابط بغداد و برلین خواهد بود