انبار/ کشف و امحای میزان زیادی از مواد منفجرەی متعلق بە داعش
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

انبار/ کشف و امحای میزان زیادی از مواد منفجرەی متعلق بە داعش


در استان انبار واقع در غرب عراق، میزان زیادی مواد منفجرە کشف و امحا شد.

بنابر گزارش رسانەهای عراقی این مواد شامل C4 و لولەهای آمادەی انفجار بودەاند کە امروز در مناطق استان انبار از سوی نیروهای امنیتی عراق کشف شدند.

رسانەهای عراق اعلام کردەاند کە این مواد میتوانست انفجارهای عظیمی ایجاد کند، کە از سوی تروریستان داعش آمادە و مخفی شدە بودند.