وزیر دارایی عراق: پروژە اصلاحات مشکلات اقتصادی و سیاست‌های غلط گذشتە را آشکار می‌کند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

وزیر دارایی عراق: پروژە اصلاحات مشکلات اقتصادی و سیاست‌های غلط گذشتە را آشکار می‌کند

وزیر دارایی و امور اقتصادی عراق اعلام کرد، پروژە اصلاحات با یک دیدگاه علمی و موضوعی مشکلات اقتصادی و سیاست‌های غلط گذشتە در امور اقتصادی را آشکار می‌کند.

امروز یک‌شنبە، ٢٧ مهرماه، علی علاوی، وزیر دارایی و امور اقتصادی حکومت عراق، اعلام کردە کە پروژە اصلاحات با یک دیدگاه علمی و موضوعی مشکلات اقتصادی و سیاست‌های غلط گذشتە در امور اقتصادی را آشکار می‌کند. وی افزودە است کە این پروژە برای بالابردن سطح تولید و کاهش آمار مصرف کنندە تدوین شدە و سطح سرمایەگذاری را نیز افزایش می‌دهد.

پیشتر حکومت عراق ''پروژە اصلاحات'' را اعلام کردە است، این پروژە برای سال‌های ٢٠٢١ – ٢٠٢٣ تدوین شدە و قرار است مشکلات اقتصادی دراز مدت و نیز مشکل اتکا بە نفت بەعنوان تنها منبع درآمد را حل کند.