رهبر بارزانی در خصوص حملەی حشد شعبی بە دفتر پارتی پیامی منتشر نمود
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

رهبر بارزانی در خصوص حملەی حشد شعبی بە دفتر پارتی پیامی منتشر نمود

رهبر بارزانی پس از حملەی شبەنظامیان حشد شعبی بە دفتر پارت دمکرات در بغداد و  بە آتش کشیدن ساختمان و بی احترامی بە پرچم بە کردستان پیامی منتشر نمود.

متن این پیام در پی می آید:

بەنام خداوند بخشندە و مهربان

از حملە بە دفتر شاخەی پنجم پارتی از سوی آشوبگران مطلع شدیم، در همین راستا بە پرچم مقدس کوردستان  و پرچم پارتی بی احترامی شدە است

بە شدت این اعمال نامردانە را محکوم مینماییم، اعلام میداریم چنین حملات و تجاوزاتی بە هیچ عنوان از جایگاه کورد و ارزشهای کوردستان نخواهد کاست، این اعمال عقب ماندگی و بی فرهنگی و عقلیت آشوبگرانەی این گروه را بر همگان روشن ساخت.

ما از حکومت فدرال خواستاریم کە اقدامات لازم در خصوص این گروه را انجام دادە و از وقوع چنین رویدادهایی جلوگیری بە عمل آید، تاکید میکنیم کە افرادی کە در تلاش برای حملە بە پارتی باشند و بە ارزشهای کوردستان بی احترامی کنند، تاوان اعمالشان را خواهند دید.

 

مسعود بارزانی

17/١٠/ 2020
٢٦/ ٧/ ١٣٩٩