انتشار دو کتاب شعر کودکان بە زبان کوردی در شرق کوردستان
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

انتشار دو کتاب شعر کودکان بە زبان کوردی در شرق کوردستان

دو کتاب شعری "کبوتر صلح'' و ''کفاش مهربان" بە زبان کوردی و بەصورت تمام رنگی، اثر فرید راژین، نویسندە و هنرمند جوان اهل سنە، کە تصویرسازی آنها بە ترتیب توسط پارسا بهمنی و یگانە عظیمی صورت گرفتە از سوی نشر ''پرژگ'' تهران روانە کتابفروشی‌های شرق کوردستان شد.

نویسندە این دو اثر، فرید صفاری (فرید راژین) بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: "محتوای این کتاب‌ها اتحاد و همبستگی و نیکی و همدلی می‌باشد کە برای کودکان گروەهای سنی (ب) و (د) نوشتە شدە و امروز چهارشنبە، ٢٣ مهرماه، وارد کتابفروشی‌های شرق کوردستان شدە است".

وی افزود: "کتاب "کبوتر صلح" در 24 صفحە و "کفاش مهربان" هم در 12 صفحەی تمام رنگی و در تیراژ هزار جلد منتشر شدەاند".

''کبوتر صلح'' در 24 صفحەی رنگی، کە محتوای آن در مورد اتحاد و باهم بودن است، از سوی انتشارات ''پرژگ'' تهران چاپ شدە و نقاشی و تصویرسازی آن کار پارسا بهمنی می‌باشد و از سوری مرکز پخش کتاب‌فروشی نوروزی سنە در استان‌های سنە، ارومیە، کرماشان و ایلام پخش می‌شود.

محتوای ''کفاش مهربان'' در 12 صفحە رنگی مهربانی و نیکی کردن است، با نقاشی و تصویرسازی یگانە عظیمی، انتشارات ''پرژگ'' تهران آن را چاپ کردە و توسط مرکز پخش کتاب‌فروشی نوروزی سنە، در استان‌های سنە، کرماشان، ارومیە و ایلام پخش می‌شود.

فرید راژین در سال 1357ی شمسی (1979ی میلادی) در سنە بە دنیا آمد. از سال ١٣٨٥ی شمسی (٢٠٠٦ی میلادی) کار و فعالیت خود در زمینە ادبیات کودکان را آغاز کردە و علاوە بر دو اثر چاپ شدە کنونی، هفت مجموعە داستان منظوم دیگر برای کودکان نوشتە و آمادە چاپ هستند.

وی همچنین یک مجموعە شعر کوتاه برای کودکان آمادە چاپ دارد کە بالغ بر ٥٠ قطعە شعر است.

علاوە بر ادبیات کودکان در زمینە سرودن غزل و مثنوی نیز قلم‌رانی کردە است. وی ١٥ تخمیس بر روی اشعار شاعرانی همچون ''نالی، ناری، وفایی، سالم، حریق، محوی، حمدی، زیور و دیگران'' نوشتە است.