یکی دیگر از رمانهای جان دوست بە زبان فارسی منتشر شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

یکی دیگر از رمانهای جان دوست بە زبان فارسی منتشر شد

یکی از کتابهای جان جان دوست بە فارسی ترجمە و چاپ شد.

رمان میرنامە یکی از شاهکارهای ادبی نویسندەی توانای کورد، جان دوست بە فارسی ترجمە و چاپ شد.

رمان میرنامە اثر جان دوست، توسط دکتر جمال احمدی بە زبان فارسی ترجمە شدە است.

ترجمەی این رمان از سوی نشر تاڤگە چاپ و منتشر شدە است.

جان دوست در سال ۱۹۶۵ در شهر کوبانی در غرب کوردستان به دنیا آمد. سال ۱۹۹۳ داستانش ''رؤیای سوخته''، جایزه بهترین داستان کوردی سوریه را کسب کرد و به نمایش‌نامه تبدیل و اجرا شد. نوشتن به دو زبان کوردی و عربی، تبدیل برخی از آثارش به فیلم کوتاه، ترجمه آثارش به چندین زبان از جمله ترکی، انگلیسی، آلمانی، فارسی و… و کسب چندین جایزه، جان دوست را به نامی مشهور در عرصه ادبیات کوردی بدل ساخته است.

برخی از آثار او عبارتند از رمان‌های (مژاباد) ٢٠٠٤، (سە گام تا چوبەی اعدام) ٢٠٠٧، (میرنامە) ٢٠٠٩، (مارتین خوشبخت) ٢٠١٢، (عشیق المترجم) ٢٠١٤، (دم علی المئذنە) ٢٠١٤، (نواقیس روما) ٢٠١٦، (کوبانی) 2017 و (عفرین) بە لهجە سورانی ٢٠٢٠.

جان دوست در سال ۱۹۶۵ در شهر کوبانی در غرب کوردستان به دنیا آمد. سال ۱۹۹۳ داستانش ''رؤیای سوخته''، جایزه بهترین داستان کوردی سوریه را کسب کرد و به نمایش‌نامه تبدیل و اجرا شد. نوشتن به دو زبان کوردی و عربی، تبدیل برخی از آثارش به فیلم کوتاه، ترجمه آثارش به چندین زبان از جمله ترکی، انگلیسی، آلمانی، فارسی و… و کسب چندین جایزه، جان دوست را به نامی مشهور در عرصه ادبیات کوردی بدل ساخته است.

برخی از آثار او عبارتند از رمان‌های (مژاباد) ٢٠٠٤، (سە گام تا چوبەی اعدام) ٢٠٠٧، (میرنامە) ٢٠٠٩، (مارتین خوشبخت) ٢٠١٢، (عشیق المترجم) ٢٠١٤، (دم علی المئذنە) ٢٠١٤، (نواقیس روما) ٢٠١٦، (کوبانی) 2017 و (عفرین) بە لهجە سورانی ٢٠٢٠.