كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

دوزندە نخستین پرچم جمهوری کوردستان در مهاباد درگذشت

روز جمعە، ١٨ مهرماه ٩٩، خانم سیدزادە فاطمە حسینی، زن مبارز اهل شهرستان مهاباد، پایتخت جمهوری کوردستان در سال ١٩٤٦ میلادی، کە نخستین دوزندە دستی پرچم کوردستان بود، چشم از جهان فرو بست.

بە گزارش ''باس‌نیوز'' روز جمعە، ١٨ مهرماه، خانم سیدزادە فاطمە حسینی، اهل مهاباد کە نخستین پرچم جمهوری کوردستان را با دستان خودش دوختە بود و با لقب ''مادر پرچم کوردستان'' شناختە می‌شد، بە دلیل بیماری در شهر مهاباد درگذشت.

سیدزادە فاطمە سید مناف حسینی، همسر میرزا کریم احمدین، وزیر پست و تلگراف جمهوری کوردستان بود.

سیدزادە فاطمە کە زنی مبارز در راه احیای هویت ملت کورد و دارای عقیدەای راسخ در این راه بود، بارها در چندین مصاحبە با عشق و سرور چگونگی دوختن پرچم کوردستان با دست‌های خود را بازگو کردە است.