یک فلیم کوردی بە جشنوارە فیلم هامبورگ راه یافت + ویدیو
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

یک فلیم کوردی بە جشنوارە فیلم هامبورگ راه یافت + ویدیو

فیلم کوردی ''یک شمع'' کە سناریوی آن بر اساس رویدادی واقعی نوشتە شدە بە جشنوارە فیلم هامبورگ راه یافت.

هژا نەترک، نوە احمد ترک، سیاستمدار معروف شمال کوردستان کە یکی از بازیگران اصلی این فیلم است، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''فیلم یک شمع را روگدیوان یالچینکا کارگردانی کردە و سناریوی آن بر اساس یک رویداد واقعی تنظیم شدە است.''

هژا نەترک ضمن اعلام این خبر کە فیلم ''یک شمع'' بە جشنوارە فیلم هامبورگ راه یافتە است، افزود: ''این فیلم ماجرای زندگی یک زن کورد در شمال کوردستان را نشان می‌دهد کە از یک رویداد کشتار جمعی نجات می‌یابد و بە شهر استانبول ترکیە می‌رود و در خانە یک دختر مدرن و دانش‌آموختە کورد می‌ماند. این دو دختر از طرف پلیس تحت تعقیب و مراقبت قرار می‌گیرند، زیرا پلیس بر این باور است کە آنها در پی انجام دادن یک عملیات انفجاری هستند.''

هژا نەترک می‌گوید، فیلم با یک حادثە تراژدی پایان می‌یابد کە زندگی همە را تغییر می‌دهد.