ماه سپتامبر ٢٠٢٠ از گرمترین ماههای سپتامبر بودە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

ماه سپتامبر ٢٠٢٠ از گرمترین ماههای سپتامبر بودە است

یک آژانس ناظر تغییرات آب و هوایی اروپا اعلام کرد، بنابر مشاهدات این آژانس ماه سپتامبر سال ٢٠٢٠ در میان تمام ماههای سپتامبر سالهای گذشتە گرمترین ماه بودە است.

این آژانس اعلام کردە است در سال ٢٠١٦ نیز یکی از گرمترین ماههای سپتامبر را شاهد بودیم اما امسل رکورد سال ٢٠١٦ نیز شکستە شد.

بنابر گزارشها سپتامبر ٢٠٢٠ نیم درجە از سپتامبر ٢٠١٩ بیشتر بودە و تاکنون گرمترین ماه سپتامبر را از ١٩٨١ در سال ٢٠٢٠ ثبت شدە است.