مجسمەهای سبز زندە زیبائی ویژەای بە خیابان‌های هولیر بخشیدەاند + عکس
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

مجسمەهای سبز زندە زیبائی ویژەای بە خیابان‌های هولیر بخشیدەاند + عکس

ریاست شهرداری هولیر با انتشار تصاویری از مجسمەهای سبز زندەی خیابان‌های این شهر در صفحە کاربری این مدیریت در فیسبوک، اعلام کردە کە تیم‌های مهندسی پارک‌ها در شهرداری هولیر بەطور روزانە بر روی زیباسازی و توسعە فضای سبز این شهر کار می‌کنند کە یکی از کارهای کە انجام دادەاند و زیبائی ویژەای بە خیابان‌ها و امکان عمومی هولیر بخشیدە است، ساخت مجسمەهای سبز زندە است.

هنر ساخت مجسمه‌های سبز زنده (توپیاری)، یا هنرآفرینی به وسیله هرس کردن درختان، فنی است که از گذشتەهای دور تاکنون مورد توجه بوده است و امروزه در بسیاری از نقاط جهان، هنرنمایی می‌کند.