حزب دموکراتیک خلق‌ها در آستانە تعطیلی قرار دارد یا تقویت می‌شود؟
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

حزب دموکراتیک خلق‌ها در آستانە تعطیلی قرار دارد یا تقویت می‌شود؟

پس از اعلام نتایج انتخابات شهرداری‌های ترکیە در تاریخ ٣١-٣-٢٠١٩ حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) توانست ریاست ٦٩ شهرداری را بە دست آورد. همچنین حمایت (HDP) موجب پیروزی کاندید اوپوزسیون و شکست کاندید حزب حاکم در شهرهای استانبول، آنکارا، ادنا، آنتالیا و مرسین شد و ریاست شهرداری‌های این شهر‌های مهم ترکیە بە دست اوپوزسیون افتاد.

از آن زمان احزاب ائتلاف حاکم ترکیە، حزب عدالت و توسعە (AKP) و حزب حرکت ملی (MHP) در تلاش هستند کە اتهام تروریست بودن بە (HDP) وارد کنند، بە همین دلیل برخی کارشناسان تصورشان بر این است کە احتمالا حزب دموکراتیک خلق‌ها بە تعطیلی کشاندە شود.

اپوزسیون ترکیە بارها حکومت این کشور را مورد انتقاد قرار دادە کە چرا صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک (HDP) و تعدادی دیگر از اعضای این حزب را بە ناحق بە زندان انداختەاند و تهمت تروریستی بە آنان زدەاند، اگر اینها تروریست هستند، پس چرا (HDP) تعطیل نمی‌شود؟

با وجودی کە یکی از شعارهای حزب عدالت و توسعە (AKP) در انتخابات سال ٢٠٠٣ برای رسیدن بە قدرت این بود کە در حکومت تحت مدیریت این حزب تعطیلی احزاب وجود نخواهد داشت، ولی از قرار معلوم معادلە عوض شدە و رفتاری کە اکنون با (HDP) می‌شود همان رفتار‌هایی‌ست کە با تروریست‌ها صورت می‌گیرد، زیرا (HDP) را بە برقراری ارتباط با پارت کارگران کوردستان (PKK) متهم می‌کنند، لذا گفتە می‌شود کە زمان تعطیلی (HDP) نزدیک شدە است.

آیدین انگین، نویسندە معروف وب‌سایت (T24) ترکیە در یادداشتی می‌گوید، ''خوب! فرض کنیم (HDP) را تعطیل کردید، حالا با آرای (HDP) چە می‌کنید؟''

این نویسندە می‌پرسد: ''(HDP) شش میلیون رأی بە دست آوردە است، بخش زیادی از این رأی‌دهندگان دارای پسر، دختر، برادر و خواهرانی هستند کە هنوز بە سن رأی و ١٨ سالگی نرسیدەاند، حالا اگر هر یک از آرای (HDP) را ضرب در چهار بکنیم، یعنی فرض کنیم هر رأی‌دهندە چهار نفر دیگر داشتە باشد و بە دلیل نرسیدن بە سن رأی نمی‌توانند رأی دهند پس نتیجە می‌گیریم کە (HDP) دارای ٢٤ میلیون طرفدار است، چگونە می‌توانید ٢٤ میلیون کورد را ساکت کنید؟''

نویسندگان دیگری نیز پیش‌بینی کردەاند کە (HDP) بە تعطیلی کشاندە شود، زیرا در عدم حضور (HDP) کوردهای محافظەکار بە حزب عدالت و توسعە (AKP) رأی خواهند داد.

در همین زمینە، فهمی آشتکین، نویسندە نامدار روزنامە ''خبر ترک'' چنین فکر می‌کند کە رفتار بد حکومت با (HDP) بەویژە این کە در چند روز گذشتە ٨٢ تن از اعضا و طرفداران این حزب دستگیر شدند موجب تقویت پایگاه و جایگاه (HDP) می‌شود و از این بە بعد حتی کوردهای محافظەکار عضو (AKP) نیز بە این حزب رأی نمی‌دهند.

قابل ذکر است کە در تاریخ ترکیە چندین حزب کورد تعطیل شدەاند، ولی احزاب جایگزین با نام‌های دیگری تشکیل یافتەاند، لذا اگر (HDP) هم بە تعطیلی کشاندە شود، رهبران و سیاسیون عضو آن، حزب دیگری را با نام دیگری تشکیل خواهند داد.

آیدین درە، یکی از نویسندگان معروف شمال کوردستان و نزدیک بە پارت کارگران کوردستان (PKK) می‌گوید: ''وقت آن رسیدە کە (HDP) بیش از این خود را یک حزب ترکیەای نخواند، بلکە خود را بەعنوان یک حزب کورد معرفی کند، زیرا وقتی کە رهبران (HDP) یک کنفرانس خبری تشکیل می‌دهند تنها رسانەهای کوردی در آن کنفرانس حاضر می‌شوند و آن را مخابرە می‌کنند، و حتی یک رادیوی ترکیە هم در این کنفرانس‌های خبری شرکت نمی‌کند.''

آیدین درە از ملت کورد در شمال کوردستان می‌خواهد کە با هم متحد باشند تا آنچە در مورد (HDP) صورت می‌گیرد متوقف شود.