دیدار و گفتگوی سفیر آمریکا در بغداد با مشاور امنیتی ملی عراق
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

دیدار و گفتگوی سفیر آمریکا در بغداد با مشاور امنیتی ملی عراق

مشاور امنیت ملی عراق با سفیر آمریکا در عراق دیدار و دربارەی رویدادهای منطقە گفتگو کردند.

دفتر روابط عمومی قاسم اعرجی مشاور امنیت ملی در عراق در بیانیەای اعلام کرد، امروز دوشنبە هفتم مهر ماه، اعرجی با متیو تولر سفیر آمریکا در عراق دیدار و گفتگو کرد.

در این بیانیە آمدە است کە اعرجی و تولر دربارەی روابط بغداد و واشنگتن گفتگو کردەاند.

ددفتر رابط عمومی اعرجی اعلام کردە سفیر آمریکا بر حمایت کشورش از بغداد در زمینەهای امنیت و مقابلە با ترور تاکید کردە است.

این نشست کە مشخص نیست در چە مکانی انجام گرفتە است، پس از آن است کە قاسم اعرجی روز گذشتە بە اقلیم کوردستان سفر کردە است.

شب گذشتە نیز رسانەها اعلام کردند سفیر آمریکا در عراق همراه با کارمندانش بغداد را ترک و وارد هولیر شدەاند.