پس از گذشت ١٠٦ سال اولین تئاتر کوردی در استانبول اجرا می‌شود
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

پس از گذشت ١٠٦ سال اولین تئاتر کوردی در استانبول اجرا می‌شود

ریاست شهرداری استانبول در برنامە کارهای سال ٢٠٢٠ نمایش یک ئتائر کوردی را قرار دادە کە در ماه اکتبر امسال این تئاتر اجرا می‌شود.

امروز پنج‌شنبە، سوم مهرماه، خبرگزاری‌های ترکیە اعلام کردند، ''نمایشنامە یک زندگی جدید'' کە بە زبان کوردی است و گروه تئاتر مرکز فرهنگی میزوپوتامیا آن را آمادە کردە است در استانبول نمایش می‌شود. این رویداد پس از گذشت ١٠٦ سال برای اولین بار اتفاق می‌افتد کە در سالن ''تئاتر شهر'' استانبول بە اجرای یک تئاتر کوردی اجازە دادە می‌شود. این سالن تئاتر وابستە بە شهرداری استانبول است.

این نمایشنامە توسط ''دلاور زراق'' بە زبان کوردی بازنویسی شدە و ''نظمی قهرمان'' کارگردانی آن را بر عهدە دارد. ''روگش کرجی، عمر شاهین، روشن آپ‌آیدن و جهاد اکنجی'' نیز نقش‌های آن را بازی می‌کنند.

خبرگزاری ''اسپوتنیک'' روسی اعلام کردە کە برای اولین بار در سالن ''تئاتر شهر'' استانبول بە نمایش یک تئاتر کوردی اجازە دادە می‌شود و این یک گام مهم است.

چند ماه پیش اکرام امام‌اوغلو، شهردار استانبول اعلام کرد کە مهلت برگزاری دورەهای آموزش زبان کوردی در این شهر صادر می‌شود.