مسرور بارزانی و جیمز کلیورلی روابط اقلیم کوردستان و بریتانیا را بررسی کردند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

مسرور بارزانی و جیمز کلیورلی روابط اقلیم کوردستان و بریتانیا را بررسی کردند

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا از طریق تلفن گفتوگو کردند.

در این رابطە مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در حساب کاربری‌اش در توییتر اعلام کرد: ''خرسند شدم از این کە با جیمز کلیورلی گفتوگو کردم. روابط اقلیم کوردستان و بریتانیا مانند همیشە بسیار مهم است.''

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در توییت خود از حمایت بریتانیا از گفتوگوهای هولیر و بغداد جهت کسب توافق نهایی میان اقلیم کوردستان و حکومت فدرال عراق بر اساس احترام متقابل و بر مبنای قانون اساسی تقدیر کردە است.

جیمز کلیورلی نیز در حساب کاربری‌اش در توییتر بە همین موضوع پرداختە و نوشتە است: ''وجود رابطەای محکم میان حکومت اقلیم کوردستان و حکومت بغداد برای کسب اطمینان از استقرار ثبات طولانی مدت در منطقە بسیار مهم است.''

وی افزودە است: ''لحظاتی پیش با مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان گفتوگو کردم و برای رسیدن بە هدف فوق با هم متفق بودیم.''