تصاویری از مجسمەهای شهرستان سنە
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

تصاویری از مجسمەهای شهرستان سنە

بە دلیل وجود مجسمەهای نمادین زیادی، شهرستان سنە در شرق کوردستان بە شهر مجسمەها نیز معروف است.

در شهرستان سنە چندین هنرمند نامدار مجسمەساز زندگی می‌کنند کە آثار منحصر بە فردی خلق کردەاند. معروفترین مجسمەساز این شهر ''هادی ضیاءالدینی'' است کە بخش زیادی از مجسمەهای داخل شهر سنە و دامنە کوه ''آویر'' از خلاقیت‌های فکری و دستی این هنرمند هستند و سیمای ویژەای بە شهرستان سنە بخشیدەاند.

برخی از مجسمەهای شهرستان سنندج عبارتند از: مجسمە آزادی، مجسمە کوهنورد، مجسمە کوزە بە دوش، مجسمە مولوی کورد، مجسمە سوهروردی، مجسمە سنەدژ، مجسمە بیسارانی، مجسمە مادر و مجسمەهای زیادی از شخصیات ادبی و فرهنگی کورد.

مجسمەهای هادی ضیاءالدینی علاوە بر شهر سنندج در شهرهای دیگر شرق کوردستان هم از جملە در شهرهای سقز، دیواندرە، مهاباد، دهگولان، کرماشان وجود دارند و نیز در شهر سلیمانیە در اقلیم کوردستان نیز مجسمە این هنرمند وجود دارد.

اغلب مجسمەهای هادی ضیاءالدینی مجسمە شخصیت‌های نامدار کورد هستند.