سفر هیئت اقلیم کوردستان بە بغداد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

سفر هیئت اقلیم کوردستان بە بغداد

امروز چهارشنبە هیئت دو وزارت حکومت اقلیم کوردستان بە بغداد خواهند رفت

گزارشگر (باسنیوز) گفت: “امروز یکشنبە ٣٠ شهریور ماه، هیئت دو وزارت برنامەریزی و دارایی حکومت اقلیم کوردستان بە منظور ادامەی گفتگوها دربارەی بودجەی سە سال آیندەی عراق وارد بغداد خواهند شد.

در این سفر هیئت مذاکرەکنندەی اقلیم کوردستان دو نشست با وزارت دارایی عراق انجام خواهند داد.

هدف از این سفر و نشست ها تعیین استراتژی پروژەهای بودجەی مربوط بە سە سال آیندەی عراق است کە اقلیم کوردستان نیز در این استراتژی شریک است.