نشست رئیس اقلیم کوردستان با کنسول کشورهای اروپایی در هولیر
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

نشست رئیس اقلیم کوردستان با کنسول کشورهای اروپایی در هولیر

امروز چهارشنبە ٢٦ شهریور ماه، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان با حضور معاونش، نشستی با کنسول و نمایندەهای کشورهای اروپایی در اقلیم کوردستان برگزار کرد.


موضوع نقض حقوق اقلیم کوردستان توسط ترکیە و توافق میان هولیر و بغداد از موضوعات مورد گفتگو در این نشست عنوان شدە است.

این نشست رئیس اقلیم کوردستان با نمایندەی کشورهای اروپایی درحالیست کە خاک اقلیم کوردستان بە دلیل وجود مقرات نیروهای حزب کارگران کوردستان در مناطق مرزی اقلیم کوردستان، از سوی جنگندەهای ترکیە بمباران میشود و خسارات جانی ومالی فراوانی برای شهروندان ایجاد میکند.