جریان‌های غرب کوردستان بە دست‌یابی بە توافقی جامع نزدیک شدەاند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

جریان‌های غرب کوردستان بە دست‌یابی بە توافقی جامع نزدیک شدەاند

جریان‌های سیاسی عمدە در غرب کوردستان بە دست‌یابی بە توافقی جامع نزدیک شدەاند و پارت کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) در قندیل، حزب اتحاد دموکراتیک (پ‌ی‌د) را تحت فشار قرار می‌دهد کە از توافق با انجمن ملی کورد در سوریە (ANKS) دست بردارد و با رژیم بشار اسد توافق کند.

دوران کالکان، عضو کمیتە رهبری پارت کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک)، در یک مصاحبە با تلویزیون حزب‌اش اعلام کردە کە مهم است مجلس سوریە دموکراتیک (م‌س‌د) و دیگر نیروهای غرب کوردستان با نیروهای رژیم بشار اسد و اعراب رابطە برقرار کنند و با آنان بە توافق برسند.

دکتر کاوە عزیزی، عضو انجمن ملی کورد در سوریە (ANKS) بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد کە مذاکرات و گفتوگوهای آنان با حزب اتحاد دموکراتیک (پ‌ی‌د) برای رسیدن بە یک توافق جامع ادامە دارد و بە هم نزدیک شدەاند، ولی (پ‌ک‌ک) از این توافق خشنود نیست و در تلاش است کە موانعی برای آن ایجاد کند.

عزیزی می‌گوید: ''حرف‌های کالکان زمانی قابل اظهار هستند کە جریان‌های کورد با هم متفق و متحد باشند، آن‌گاه می‌توانند با اعراب، مسیحی‌ها و تشکل‌های دیگر برای رسیدن بە توافق گفتوگو کنند، و هیچ توافقی قبل از توافق داخلی جریان‌های کورد موفقیتی بە دست نخواهد آورد.

عزیزی بر این نکتە نیز تأکید گذاشتە کە شرط اصلی (ANKS) در گفتوگو با (PYD) دور کردن (PKK) از خاک غرب کوردستان است، زیرا تا زمانی کە (پ‌ک‌ک) در امور داخلی غرب کوردستان دخالت کند هیچ‌گونە اتحادی در میان جریان‌های سیاسی غرب کوردستان بەوجود نخواهد آمد و حوادثی مانند آنچە در عفرین رخ داد تکرار خواهد شد، بە همین دلیل اگر بخواهیم وضعیت غرب کوردستان را پیش ببریم، باید (پ‌ک‌ک) را از این بخش از کوردستان دور کنیم.