در یونان قاچاقچی متجاوز بە یک زن کورد بە ٤٠ سال زندان محکوم شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

در یونان قاچاقچی متجاوز بە یک زن کورد بە ٤٠ سال زندان محکوم شد

بە گزارش وب‌سایت ''پشتی‌نیوز'' کە اخبار کوردهای مقیم یونان را پوشش می‌‌دهد، یک قاچاقچی ایرانی (بدون اشارە بە ملیت او) بە یک زن ٣٤ سالە کورد تجاز جنسی کردە است.

این قاچاقچی کە ٣٧ سالە است، در شهر استانبول ترکیە با شوهر ٤٣ سالەی این زن توافق می‌کند کە زن و شوهر و دو فرزندشان را در مقابل دریافت پنج‌هزار یورو برای هر نفر بە یونان برساند.

بە گزارش ''پشتی‌نیوز''، این قاچاقچی ایرانی ابتدا شوهر این زن را بە یونان رساندە و سپس در استانبول زن مذکور را بە مرگ تهدید کردە و از این طریق هر شب جلو چشم فرزندانش، او را مورد تجاوز جنسی قرار دادە است.

پس از شش ماه قاچاقچی مذکور این زن را بە همراه دو فرزندش بە یونان بردە کە در مرز توسط نیروهای یونان دستگیر و بە کمپی در شهر سالونیک منتقل شدند. در آن کمپ نیز فرد ‌قاچاقچی این زن را مورد تجاوز قرار دادە و او را حاملە کردە است.

پس از گذشت مدتی این زن در دفتر سازمان بین‌المللی پناهجویان ((IOM) جریان تجاوز جنسی این قاچاقچی را روایت و پلیس یونان در ماه ژوئن ٢٠١٩ او را دستگیر کرد.

هفتە گذشتە دادگاه شهر سالونیک طی صدور حکمی ‌قاچاقچی مذکور را بە پرداخت ١٢٠ هزار یورو و ٤٠ سال زندان محکوم کرد. در حکم دادگاه آمدە است کە این قاچاقچی می‌تواند پس از گذراندن ٢٠ سال از مدت محکومیت حبس خود درخواست آزادی کند.