مشاور میر ایزدی‌ها: پ‌ک‌ک از همە پروژ‌ه‌های شنگال درخواست سهم می‌کند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

مشاور میر ایزدی‌ها: پ‌ک‌ک از همە پروژ‌ه‌های شنگال درخواست سهم می‌کند

مشاور امور روابط میر ایزدی‌ها اعلام کرد، از زمانی کە پارت کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) نیروهای خود را در شنگال مستقر کردە از هر پروژەای کە در این منطقە اجرا شود درخواست سهم می‌کند و این امر بە مانعی برای اجرای پروژ‌ه‌های عمرانی در منطقە تبدیل شدە است.

میر جهور علی بیگ، مشاور امور روابط میر ایزدی‌ها، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''در هر منطقەای کە امنیت وجود نداشتە باشد بدون شک شهروندان ساکن آن منطقە با موانعی مواجە می‌شوند، اکنون در شنگال و حومە آن امنیت وجود ندارد و همین امر بە مانعی در مقابل شهروندان این شهر تبدیل شدە کە اجازە نمی‌دهد ادارە قانونی شنگال برگردد و (پ‌ک‌ک) علت این امر است.''

مشاور میر ایزدی‌ها افزود: ''امسال سە هیئت عالی حکومت عراق برای نوسازی شنگال و برگرداندن آوارەهای این منطقە بە این شهر آمدند، ولی تا کنون شنگال بە وضعیت عادی برنگشتە و آوارەها نتوانستەاند بە خانە‌های خود بازگردند، زیرا هر پیمانکاری کە در این شهر بخواهد پروژەای اجرا کند (پ‌ک‌ک) در کارهای‌اش دخالت می‌کند و بە آنان می‌گوید کە سهمی از این پروژە برای ماست، و این امر باعث شدە کە تاکنون پروژه‌های نوسازی در شنگال اجرا نشدەاند.''

میر جهور تصریح کرد: ''وقتی کە هیئت‌های عالی عراق بە شنگال می‌آیند بە دلیل عدم حضور ادارە قانونی این شهر با افراد دیگری دیدار می‌کنند کە نمی‌توانند نمایندە مردم شنگال باشند و این امر نیز یکی دیگر از معضلات شنگال است و تا کنون شنگال نوسازی نشدە و شهروندان این شهر هنوز در کمپ‌ها آوارە هستند و زیر چادر زندگی می‌کنند.''