فیلم کوتاه ''رٶیاهای مرد پرتقالی'' در عفرین برای کسب جایزە رقابت می‌کند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

فیلم کوتاه ''رٶیاهای مرد پرتقالی'' در عفرین برای کسب جایزە رقابت می‌کند

فیلم کوتاه ''رٶیاهای مرد پرتقالی'' (Orange Man Dreams) با کارگردانی خانم شیرین جهانی، کارگردان کورد کە تاکنون در ده‌ها جشنوارە بین‌المللی و داخلی شرکت کردە و جایزە گرفتە است، اکنون یکی از کاندیدهای دریافت جایزە جشنوارە ''لیلون'' در مجتمع ''شهبا'' در حومە عفرین واقع در غرب کوردستان است.

جشنوارە بین‌المللی ''لیلون'' جشنوارە بزرگی‌ست کە در آن بیش از ٢٥٠٠ فیلم از اغلب کشورهای جهان شرکت کردەاند. هیئت داوران این جشنوارە ٥٠ فیلم را برای شرکت در بخش مسابقە جشنوارە انتخاب کرد کە فیلم کوتاه ''رٶیاهای مرد پرتقالی'' (Orange Man Dreams) یکی از این فیلم‌ها بود کە اکنون در مرحلە فینال است و برای کسب جایزە این جشنوارە رقابت می‌کند.

داستان فیلم کوتاه ''رٶیاهای مرد پرتقالی'' (Orange Man Dreams) زندگی فردی‌ست کە در زندان‌های سازمان تروریستی داعش گرفتار شدە و در زندان بە زندگی خود پیش از اسارت می‌اندیشد و موضوعات فلسفی زندگی را مطرح می‌کند. در این فلیم همچنین رفتارهای ترسناک و مرگبار داعش نمایش دادە می‌شود کە گام بە گام اسیر خود را بە کام مرگ می‌فرستند.

بازیگران اصلی این فیلم، علی اکبر، دلنیا کاموسی، آرینا عیسی و ایبو عفرینی هستند. تصویربرداری و مونتاژ فیلم بر عهدە بهنام جاک بودە و حسین قورچیان نیز کار موسیقا و صدابرداری آن را انجام دادە است.  

خانم شیرین جهانی، کارگردان کورد، سال ٢٠١٦ این فیلم کوتاه را تولید کردە است. سال ٢٠١٩ در جشنوارە بین‌المللی سینمای ضد ترور در هولیر جایزە نخست جشنوارە را دریافت کرد. همچنین در جشنوارە ''سینما از نگاه زن'' نیز برندە جایزە اول بود. در کانادا جایزە شجاعت کارگردانی و در جشنوارە (Tally) در آمریکا و جشنوارە (Pune) در هندستان نیز جایزە دریافت کردە است.

خانم شیرین جهانی سال ١٩٨٠ در شهر مهاباد در شرق کوردستان بە دنیا آمد. مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه مهاباد بەدست آوردە و در دورە آموزشی سینما شرکت کردە است. وی چندین فیلم کوتاه و مستند را کارگردانی کردە و از سال ٢٠٠٤ در اقلیم کوردستان زندگی می‌کند.