آیا انتخابات آیندە عراق هژمونی ایران بر این کشور را کم‌رنگ می‌کند؟
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

آیا انتخابات آیندە عراق هژمونی ایران بر این کشور را کم‌رنگ می‌کند؟

ناظران سیاسی نظرات متفاوتی دربارە نقش انتخابات آیندە عراق در کاهش هژمونی ایران بر عراق دارند. برخی بر این باور هستند کە ایران در تسخیر مفاصل اصلی قدرت در عراق موفق عمل کردە و از لحاظ اجتماعی نیز بەطور کامل زندگی عرب‌های شیعە در عراق را تحت تأثیر خود قرار دادە است، بە همین دلیل انتخابات آیندە عراق نقشی در کاهش هژمونی ایران بر عراق نخواهد داشت. برخی دیگر نیز چنین تصور می‌کنند کە وضعیت جدید عراق و سیستم انتخاباتی در کاهش هژمونی ایران بر عراق مٶثر خواهد بود.

دکتر سامان شالی، ناظر و کارشناس سیاسی از آمریکا، بە ''باس‌نیوز'' گفت: ''پس از رویدادهای ١٦ اکتبر ٢٠١٧ آمریکا بەطور جدی در جهت کم‌رنگ کردن هژمونی ایران در عراق تلاش می‌کند بەطوری کە آثار ناخن ایران بر پوست نیروهای عرب شیعە در عراق را از بین ببرد.''

او افزود: ''در سفر مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر عراق بە آمریکا، دولت ایالات متحدە بەطور واضح این موضوع را بە مسئولین عراقی گوشزد کردە کە گروه‌های شبەنظامی حشدالشعبی باید منحل گردند، شکی نیست کە این اقدام بە لحاظ نظامی هژمونی ایران بر عراق را کاهش خواهد داد و از لحاظ سیاسی نیز جریان‌های عراقی را بە استقلال بیشتر تشویق می‌کند و از آنان می‌خواهد کە از هژمونی ایران دوری کنند، و در انتخابات نیز آمریکا تلاش می‌کند کە جریان‌هایی در انتخابات پیروز شوند کە تحت سلطە و هژمونی ایران نیستند.''

در همین زمینە، دکتر هاوار نیروەیی، پژوهشگر در امور گروه‌های شبەنظامی حشدالشعبی، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''حشدالشعبی از بیش از هفتاد گروه شبەنظامی تشکیل یافتە کە از ده‌ها جریان سیاسی عرب‌های شیعەی عراق فرمان می‌گیرند کە متفاوت هستند و حتی احتمال وقوع درگیری نظامی در میان آنان وجود دارد، اما اگر ایران بخواهد، می‌تواند کە این جریان‌های سیاسی را در یک جهت و یک لیست سیاسی برای انتخابات در دور هم جمع کند.''

او تصریح کرد: ''توانایی ایران برای کنار هم قرار دادن این جریان‌ها بە ما می‌گوید کە ایران در آیندە نیز از فرآیند سیاسی عراق عقب‌نشینی نمی‌کند.''

این کارشناس امور شبەنظامیان حشدالشعبی افزود: ''شاید دولت دونالد ترامپ از طریق تحریم‌ها در تضعیف اقتصاد داخلی ایران موفق بودە باشد، ولی در کم‌رنگ کردن هژمونی سیاسی حکومت ایران بر عراق موفقیتی بەدست نیاوردە است، زیرا تا کنون همە مفاصل اصلی قدرت در عراق تحت سلطە ایران است و حتی ایران در زندگی اجتماعی عراقی‌ها تأثیر گذاشتە، بەویژە در میان عرب‌های شیعە؛ حتی پس از رویداد‌های ١٦ اکتبر ٢٠١٧ در مناطق کوردستانی خارج از اقلیم کوردستان نیز با افتتاح حسینیەهایی، قلمرو هژمونی خود را گسترش دادە است.''

این ناظر سیاسی عقیدە دارد کە همە رهبران عالیرتبە عرب شیعە عراقی زیر هژمونی ایران قرار دارند و می‌گوید: ''در انتخابات آیندە نیز همان جریان‌ها قدرت را در دست خواهند گرفت، لذا هژمونی ایران همچنان بر عراق باقی خواهد ماند.''

پیشتر بهاء اعرجی، یکی از سرکردەهای جریان صدر و معاون اسبق نخست‌وزیر عراق، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کردە بود کە ایران در تلاش است تا نیروها و جریان‌های شیعەی عراق را در یک ائتلاف جمع کند تا بەطور مشترک در انتخابات شرکت کنند.

او برای ''باس‌نیوز'' تصریح کردە کە برخی از جریان‌های عرب شیعە این پیشنهاد را رد کردەاند، زیرا وضعیت در عراق تغییر پیدا کردە و گفتە است: ''قانون انتخابات و بەطور مشخص شیوە توزیع حوزەهای انتخاباتی، شیوە تشکیل ائتلاف‌ها را تعین می‌کند.''

اعرجی در گفتوگو با ''باس‌نیوز'' تأکید کردە کە اگر هر استانی بەعنوان یک حوزە انتخاباتی تعین گردد، ائتلاف‌های تقلیدی سابق تکرار خواهند شد، ولی در صورت کثرت حوزەهای انتخاباتی، تشکیل چنین ائتلاف‌هایی ممکن نخواهد بود.