رئیس اقلیم کوردستان در سالروز فاجعە انفال بهدینان پیامی منتشر کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

رئیس اقلیم کوردستان در سالروز فاجعە انفال بهدینان پیامی منتشر کرد

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان، امروز سەشنبە، چهارم شهریور ٩٩، در سالروز فاجعە انفال منطقە بهدینان توسط رژیم مخلوع بعث پیامی منتشر کرد.

نچیروان بارزانی در پیام خود ضمن ادای احترام و فرستادن درود بە یاد شکوهمند شهدای انفال و خانوادەهای سربلند آنان، عملیات بدنام انفال را جنایتی از جنایات رژیم مخلوع بعث علیە ملت کورد خواندە و می‌گوید: ''حکومت فدرال عراق باید بە وظیفە قانونی خود عمل کند و حکم دادگاه عالی جنایات عراق را بە اجرا بگذارد کە حملات انفال را جنایت علیە بشریت، ژنوساید و جنایت جنگی معرفی کردە است و خانوادە و بازماندگان قربانیان و انفال شدگان را از هر لحاظ جبران خسارت کند.''

رئیس اقلیم کوردستان در پایان پیام خود رو بە جریانات سیاسی اقلیم کوردستان می‌گوید: ''بە یاد آوردن انفال باید باعث ایجاد اتحاد و همبستگی در میان همە جریان‌های سیاسی و هویت‌های دینی و اتنیکی اقلیم کوردستان گردد. صفحات تاریخ باید ما را بە سوی مدارا، صلح، همزیستی و تلاش برای حفاظت از دست‌آوردهای کوردستان سوق دهد کە بهترین وفاداری نسبت بە خون شهدا اتحاد و همبستگی و همزیستی میان هویت‌های اتنیکی و دینی، همچنین میان جریان‌های سیاسی اقلیم کوردستان است.''