صدور حکم حبس٧ سال برای مسئولل عالیرتبەی عراق
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

صدور حکم حبس٧ سال برای مسئولل عالیرتبەی عراق

یکی از مسئولین عالی رتبەی عراق در استان دیالە بە هفت سال حبس محکوم شد.

امروز چهارشنبە ٢٢ مرداد ماه، هیئت نظارت عراق در بیانیەای علام کرد، معاون پیشین استانداری دیالە بە جرم فساد و هدر دادن منابع ملی محکوم شدە است.

در این بیانیە بدون اشارە بە نام مجرم آمدە است دادگاه جنایت ویژەی رسیدگی بە پرودندەهای این هیئت، حکم ٧ سال حبس و رد مال و مصادرەی املاک این مسئول صادر کردە است.
در گزارشها آمدە است کە بە دلیل اینکە این مجرم فرار کردە است، حکم دادگاه بە خورت غیابی صادر شدە است.