وزارت دارایی ''مدیریت نظارت گمرکی'' تأسیس کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

وزارت دارایی ''مدیریت نظارت گمرکی'' تأسیس کرد

وزارت دارایی و امور اقتصادی حکومت اقلیم کوردستان در اطلاعیەای اعلام کرد کە این وزارت‌خانە با تأسیس ''مدیریت نظارت گمرکی'' موافقت کردە است.

امروز چهارشنبە، ٢٢ مرداد، وزارت دارایی و امور اقتصادی حکومت اقلیم کوردستان، در وب‌سایت رسمی این وزارت‌خانە اطلاعیەای منتشر کرد کە در آن آمدە است: ''برای ایجاد اصلاحات بیشتر در گذرگاه‌های مرزی و تحقق شفافیت بیشتر در امور گمرکی، وزیر دارایی و امور اقتصادی دستور ''تأسیس مدیریت گمرکی'' را امضا کرد.''