٤٠ پناهجوی کورد بە خواست خود از یونان بە اقلیم کوردستان برگشتند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

٤٠ پناهجوی کورد بە خواست خود از یونان بە اقلیم کوردستان برگشتند

رییس مٶسسە ''لوتکە'' کە در امور آوارەها و پناهجویان کار می‌کند، اعلام کرد کە روز پنج‌شنبە، ١٦ مرداد، ٤٠ پناهجوی کورد بە خواست خود از اروپا بە اقلیم کوردستان برگشتند.

آری جلال، رییس مٶسسە ''لوتکە'' بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''روز پنج‌شنبە، ١٦ مرداد ٩٩، ١٤٠ پناهجوی عراقی بە خواست خود از یونان بە عراق برگشتند کە در میان این افراد ١٧ تن از استان هولیر و ٢٣ تن نیز از استان سلیمانیە در اقلیم کوردستان بودند.''

او اضافە کرد: ''بە منظور تشویق شهروندان عراقی برای بازگشت داوطلبانە بە کشور خود بە هر یک از کسانی کە بەطور داوطلبانە بە عراق ‌برگردند دو هزار یورو کمک خواهد شد.''

رییس مٶسسە ''لوتکە'' تصریح کرد: ''هر پناهجویی کە اکنون در یونان است و می‌خواهد داوطلبانە بە عراق برگردد بە او کمک خواهد شد.''

وی افزود، هر یک از افراد خانوادەهایی کە داوطبانە خواهان بازگشت باشند از دریافت دو هزار یورو برخوردار خواهند شد و گفت: ''این مبلغ کمکی شامل تمام پناهجویانی خواهد شد کە قبل از تاریخ ١١ دی ١٣٩٨ (1-1-2020) وارد خاک یونان شدەاند و افرادی کە بەطور داوطلبانە خواهان بازگشت هستند برای ثبت‌نام و ارائە درخواست بازگشت باید بە سفارت عراق در آتن، پایتخت یونان، مراجعە کنند.''