بە دلیل حضور گردشگران بخش عظیمی از کوه رولە در آتش سوخت
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

بە دلیل حضور گردشگران بخش عظیمی از کوه رولە در آتش سوخت

بنابر گزارشات (باسنیوز) روز گذشتە شنبە ١١ مرداد ماه، آتش بە جا ماندە از گردشگران کوه روولە را در بر گرفت کە تیمهای آتش نشانی و شهروندان تلاشهای فراوانی برای کنترل آن انجام دادند، در حالیکە این آتش تا امروز نیز ادامە دارد و خسارات فراوانی بە باغ و مراتع ساکنین وارد کردە است.