اسرائیل در یک سریال تلویزیونی جاسوسی بە داخل ایران می‌فرستد + ویدیو
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

اسرائیل در یک سریال تلویزیونی جاسوسی بە داخل ایران می‌فرستد + ویدیو

اسرائیل یک سریال تلویزیونی علیە جمهوری اسلامی ایران ساختە کە در آن یک جاسوس را بە تهران، پایتخت ایران، فرستادە است.

این سریال تحت عنوان ''تهران'' ساختە شدە و بە دلیل تشابە صحنەهای آن با تهران در آتن، پایتخت یونان، فیلم‌برداری شدە است.

در این سریال یک زن نقش اصلی را بازی می‌کند کە سازمان اطلاعات اسرائیل او را برای ایجاد اختشاش در برنامە هستەای ایران توسط اینترنت بە تهران اعزام می‌کند، تا طبق اطلاعات او جنگندەهای اسرائیل مکان‌های هستەای ایران را بمباران کنند.

این زن در بە انجام رساندن کارش موفق نشدە و مجبور بە فرار می‌شود، تا این کە در ادامە سریال عاشق یک جوان ایرانی می‌شود و این جوان او را نجات می‌دهد.