دو فیلم کوتاه عبدالرحمان بسامی (خالو کوردین) بە جشنوارە فیلم آمریکای لاتین راه یافتند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

دو فیلم کوتاه عبدالرحمان بسامی (خالو کوردین) بە جشنوارە فیلم آمریکای لاتین راه یافتند

دو فیلم کوتاه عبدالرحمان بسامی (خالو کوردین) برای شرکت در جشنوارە فیلم آمریکای لاتین انتخاب شدند.

فیلم‌های کوتاه ''آنگاه کە زمان می‌ایستد'' و ''بی‌وفا نبودم''، کە عبدالرحمان بسامی (خالو کوردین) هم فیلم‌نامە آنها را نوشتە و هم کارگردانی آنها را برعهدە داشتە است، برای شرکت در بخش مسابقە بهترین جشنوارە فیلم کوتاه در آمریکا لاتین انتخاب شدند.

این جشنوارە در تاریخ چهارم تیرماه امسال (٢٤ ژوئیە ٢٠٢٠) کارهای خود را آغاز می‌کند و سە فیلم کوتاه برندە جوایز این جشنوارە بە مدت هفت روز در شهرهای لوس‌آنجلس و کالیفرنیا بە نمایش گذاشتە می‌شوند.

کارگردان و نویسندە جوان، عبدالرحمان بسامی (خالو کوردین)، عضو کانون نویسندگان شرق کوردستان است. مجموعە شعر ''فصل دوبارە برخاستن'' و چند کتاب ترجمە در زمینە سینما بە زبان کوردی از وی منتشر شدە است. همچنین چندین فیلم کوتاه هم تولید کردە است کە می‌توان بە ''آندروید فاجعە، آنگاه کە زمان می‌ایستد، چشم‌ها هم اشتباه می‌کنند، گاد، وظیفە، بی‌وفا نبودم، مهربانی، دوبارە بە پا خواستن، لانە ویرانە و ...'' اشارە کرد. وی چندین فیلمنامە بلند سینمایی نیز نوشتە است.