در کرکوک نیروهای امنیتی تجمع اعتراضی مردم را متفرق کردند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

در کرکوک نیروهای امنیتی تجمع اعتراضی مردم را متفرق کردند

امروز دوشنبە، ١٩ خرداد، در شهر کرکوک نیروهای امنیتی کە بر مردم این شهر تحمیل شدەاند، بە تجمع اعتراضی مردم محلە قادسیە این شهر حملە کردند و آنان را متفرق نمودند. اعتراض مردم محلە قادسیە بە نبود آشامیدنی است کە از یک ماه قبل این محلە آب آشامیدنی ندارد.

احسان شریف، یکی از شهروندان محلە قادسیە شهرستان کرکوک کە در این تجمع اعتراضی شرکت کردە بود، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''ما ساکنان محلە قادسیە کرکوک یک ماه است کە از آب آشامیدنی محروم هستیم، بارها از مسئولین درخواست کردەایم کە این مشکل را برطرف کنند، ولی در این فصل گرما بە درخواست‌های مکرر ما پاسخی ندادند، و ما امروز برای برطرف شدن این مشکل تظاهرات کردیم.''

او گفت: ''در حالی کە ما خواهان حق خود هستیم نیرویی از لشکر ٦١ ارتش عراق بە ما حملە کرد و با خشونت و زور تجمع ما را متفرق نمود. اکنون ما نمی‌دانیم کە فریاد خود را بە کجا بریم.''

بنا بە گزارش‌ها، چندین محلە کرکوک مشکل کمبود آب آشامیدنی دارند و مسئولین بە رفع این مشکل توجهی ندارند.