گرمیان/ ماه گذشتە ٣٥٠ مورد آتش‌سوزی در اراضی زراعی روی دادە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

گرمیان/ ماه گذشتە ٣٥٠ مورد آتش‌سوزی در اراضی زراعی روی دادە است

مدیر ادارە آتش‌نشانی گرمیان اعلام کرد کە در طول سال جاری میلادی ٤٨٨ مورد آتش‌سوزی در خانەها، اتومبیل‌ها و اراضی زراعی ثبت شدە است، ولی بیشتر آنها در ماه گذشتە بودە کە ٣٥٠ مورد آتش‌سوزی در اراضی زراعی ثبت شدە و بە کشاورزان خسارت وارد کردە است.

در این بارە، نعمت علی، سخنگوی ادارە آتش‌نشانی گرمیان، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''از آغاز سال جاری میلادی تا امروز یعنی از تاریخ 1/1/2020 تا 8/6/2020 در حومە مدیریت ویژە گرمیان ٤٨٨ مورد آتش‌سوزی ثبت شدە است.''

او تصریح کرد: ''بیشتر این آتش‌سوزی‌ها در ماه مە امسال بودە کە بە ٣٥٠ مورد رسیدە است و بیشتر در اراضی زراعی روی دادە، در حالی کە آتش‌سوزی‌های ماه‌های گذشتە بیشتر در خانەها یا اتومبیل‌ها روی می‌داد.''

این مقام آتش‌نشانی گرمیان بە این نکتە نیز اشارە کرد کە ''دلیل عمدە آتش‌سوزی‌های ماه مە بە این موضوع بر‌می‌گردد کە در این ماه علف‌ها خشک می‌شوند و فصل درو است، بنابراین بیشترین خسارت را کشاورزان متحمل شدەاند.''