سە سال از تصمیم تاریخی جریان‌های سیاسی کوردستان برای برگزاری همەپرسی استقلال گذشت
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

سە سال از تصمیم تاریخی جریان‌های سیاسی کوردستان برای برگزاری همەپرسی استقلال گذشت

امروز 7-6-2020 (١٨ خرداد ١٣٩٩) سومین سالروز تصمیم تاریخی رهبریت سیاسی کوردستان برای برگزاری همەپرسی استقلال کوردستان است.

در روز هفتم ژوئن ٢٠١٧ با سرپرستی رهبر مسعود بارزانی، رهبریت اکثر احزاب سیاسی و نمایندگان هویت‌های اتنی و مذهبی کوردستان در یک نشست شرکت کردند.

در این نشست کە بە درخواست رهبر بارزانی برگزار شد، رهبران احزاب سیاسی و نمایندگان هویت‌های اتنی و مذهبی کوردستان تصمیم گرفتند کە در تاریخ ٢٥ سپتامبر ٢٠١٧ همەپرسی استقلال برای جنوب کوردستان برگزار شود.

در ابتدا کە رهبر بارزانی تلاش برای برگزاری همەپرسی استقلال کوردستان را آغاز کرد برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی مخالف این پروژە بودند، ولی در روز برگزاری همەپرسی با این احتمال کە در صورت پیروزی همەپرسی با انتقاد استقلال‌طلبان روبەرو خواهند شد، در همەپرسی شرکت کردند و بە استقلال کوردستان رأی مثبت دادند.

روز ٢٥ سپتامبر ٢٠١٧ برای مردم کوردستان مانند روز عید یا یک کارناوال ملی بود. مردم در تمام شهرها و شهرستان‌های کوردستان بە پای صندوق‌های رأی شتافتند و با اشتیاق رأی دادند، کە پس از شمارش آرا معلوم شد حدود ٩٣ درصد مردم جنوب کوردستان بە استقلال کوردستان رأی مثبت دادە بودند.

با وجودی کە احزابی کە در نشست هفتم ژوئن شرکت نکردە بودند، تعهد دادند کە از برگزاری همەپرسی حمایت کنند، ولی ٢١ روز پس از برگزاری همەپرسی، گروهی از اعضای اتحادیە میهنی کوردستان، در حالی کە سمت‌های بالایی در حزبشان نداشتند، در روز ١٧ اکتبر ٢٠١٧ بە یکی از لشکرهای پیشمرگە کوردستان کە وابستە بە اتحادیە میهنی کوردستان بود فرمان عقب‌نشینی دادند و از کرکوک بەسوی سلیمانیە عقب‌نشینی کردند و راه اشغال کرکوک و مناطق کوردستانی خارج از اقلیم کوردستان را برای شبەنظامیان حشدالشعبی هموار کردند.

پس از خیانت ١٦ اکتبر ٢٠١٧، کوسرت رسول علی، کە در آن زمان رهبریت اتحادیە میهنی کوردستان را در دست داشت، و ملا بختیار و شیخ جعفر شیخ مصطفی و ده‌ها رهبر استقلال‌طلب دیگر اتحادیە میهنی کوردستان این اقدام گروه خیانتکار حزب‌شان را محکوم و شرمسار کردند و آنان را بە عنوان افرادی ''کم‌خرد و هرزە سیاسی'' توصیف نمودند کە باعث اشغال نیمی از خاک کوردستان شدند.