حکومت اقلیم کوردستان بە حدود ٢٠٠ هزار خانوادە کم‌درآمد کمک مالی پرداخت می‌کند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

حکومت اقلیم کوردستان بە حدود ٢٠٠ هزار خانوادە کم‌درآمد کمک مالی پرداخت می‌کند

حکومت اقلیم کوردستان از طریق برخی از وزارت‌خانەهای خود بە حدود ٢٠٠ خانوادە کم‌درآمد کمک مالی پرداخت می‌کند. در این زمینە، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید، این کمک در همە شهرهای کوردستان توزیع خواهد شد.

آریان احمد، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت اقلیم کوردستان، بە (باس‌نیوز) اعلام کرد: ''برای توزیع مبلغ پولی کە در هیئت وزیران برای کمک بە خانوادەهای کم‌درآمد تصویب شد، هیئتی از وزارت‌خانەهای کار و امور اجتماعی، بازرگانی و برنامەریزی با هماهنگی هیئت وزیران تصمیم گرفتەاند کە آن را بە سبد خوراک تبدیل و در میان خانوادەهای کم‌درآمد توزیع کنند.''

او افزود: ''هیئت دیگری در مدیریت نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بە ریاست معاون استاندار هولیر تشکیل یافت کە بە شیوە میدانی بە محلات و خانەهای مردم رفتند و خانوادەهای کم‌درآمد را نام‌نویسی کردند، اکنون کار این هئیت بە پایان رسیدە و بە زودی سبدهای خوراک در سراسر اقلیم کوردستان در میان خانوادەهای کم‌درآمد توزیع می‌شود.''

دربارە شمار خانوادەهایی کە از این کمک بهرەمند خواهند شد، او گفت: ''در هولیر ٦٠ هزار خانوادە، در دهوک ٦٠ هزار خانوادە، در سلیمانیە ٥٠ هزار خانوادە، در منطقە ویژە ''راپرین'' ١٢ هزار خانوادە و در منطقە ویژە ''گرمیان'' نیز هشت هزار خانوادە نام‌نویسی شدەاند. این کمک فقط برای ماه از طریق عاملین توزیع خوراک در میان خانوادەهای مذکور توزیع می‌شود.''