اولین جشنوارەی سینمایی آنلاین در اقلیم کوردستان در حال راه اندازیست
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

اولین جشنوارەی سینمایی آنلاین در اقلیم کوردستان در حال راه اندازیستاولین جشنوارەی سینمای (فیلم کو-آنلاین) بە صورت آنلاین در اقلیم کوردستان برگزار خواهد شد.
در همین ارتباط ، هنرمند قادر چپک یکی از برگزارکنندگان این جشنوارە بە (باسنیوز) گفت: “جشنوارەی (فیلم کو-آنلاین) اولین جشنوارەی آنلاینیست کە در اقلیم کوردستان و بە صورت مشترک توسط سینماکار سرکش محمد و وبسایت هنری کوردسینما برگزار میشود”.
وی گفت: “ما در حال حاضر مشغول آمادەکاریهای لازم هستیم و از چند روز قبل این پروژە را آغاز کردەایم”.

قادر چپک در ادامە از شرایط حضور در این جشنوارە گفت کە در وبسایت کوردسینما درج شدە است.
او در ادامە گفت، جشنوارەی دارای جایزەی ویژە است و کسانی کە از سوی داوران انتخاب شوند، جایزەی ویژە و لوح تقدیر جشنوارە را بە خود اختصاص خواهند داد.