اقتصاددانان بر این باورند کە سقوط قیمت نفت کوتاه مدت خواهد بود
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

اقتصاددانان بر این باورند کە سقوط قیمت نفت کوتاه مدت خواهد بود

''عراق و اقلیم کوردستان برای تأمین حقوق کارکنان خود با هم برنامەریزی خواهند کرد''

اقتصاددانان بر این باورند کە سقوط قیمت نفت کوتاه مدت خواهد بود و از آغاز ماه آیندە قیمت نفت دوبارە افزایش می‌یابد و رو بە ثبات خواهد نهاد. دبیر کمیسیون دارایی پارلمان کوردستان می‌گوید، عراق و اقلیم کوردستان برای تأمین حقوق کارکنان خود با هم برنامەریزی خواهند کرد.

از شب گذشتە قیمت نفت نوسان زیادی بە خود دیدە و حتی قیمت نفت خام تکساس آمریکا بە زیر صفر سقوط کرد، اما کاهش قیمت نفت خام برنت و اوپک با سقوط قیمت نفت تکساس قابل مقایسە نیست، با این حال قیمتی کە اکنون برای تحویل نفت خام برنت در ماه‌های آیندە وجود دارد بسیار کم است. اقتصاددان‌ها و متخصصین حوزە نفت هم بر این باورند کە این کاهش قیمت نفت کوتاه مدت خواهد بود و از آغاز ماه آیندە میلادی قیمت نفت تا حدودی افزایش پیدا می‌کند و رو بە ثبات می‌نهد.

در این رابطە، محمد سعدالدین، دبیر کمیسیون دارایی پارلمان کوردستان، بە (باس‌نیوز) اعلام کرد، کاهش قیمت نفت قابل پیشبینی بود، اما این کاهش کوتاه مدت خواهد بود و قیمت نفت در مدت دو ماه آیندە بە روال قبلی خود باز می‌گردد و گفت: ''موضوع نفت تکساس ربطی بە قیمت نفت اوپک و برنت ندارد، قیمت نفت اقلیم کوردستان و عراق تا این حد سقوط نکردە است، با این حال تمام جهان در یک بحران اقتصادی قرار گرفتە است و بە همین دلیل عراق و اقلیم کوردستان اکنون با هم در حال تدوین برنامەای برای تأمین بودجە جهت پرداخت حقوق کارکنان خود هستند.''

 متخصصین حوزە نفت نیز بەطور کلی بە چند دلیل برای سقوط نفت اشارە می‌کنند، در این زمینە، محمد علی عزیری، دکترای مدیریت بازرگانی، بە (باس‌نیوز) گفت: ''قیمت نفت تکساس در آمریکا داخلی است و جهانی نیست، یعنی فقط بر روی کاغذ است و مقدار بسیار کمی از آن بە فروش رسیدە و تحویل آن در ماه می است، می‌توانیم بگوییم معاملەگران این نفت دیروز بەعنوان آخرین روز وقت داشتند تا نفت خود را بە مصرف‌کنندگان بفروشند و باید در ماه می نفت‌کش‌ها را تخلیە کنند.''

او گفت: ''آنچە ملاحظە شدە این است کە دیروز خریدار نفت برای ماه می نبودە و فروشندگان بە خاطر این کە هزینە بیشتری برای نگهداری نفت خود در نفت‌کش‌ها پرداخت نکنند، اعلام کردند کە بە صورت رایگان این نفت را در ماه می تحویل می‌دهند. اما نفت برنت توانست قیمت جهانی خود را حفظ کند و مانند نفت تکساس ارزش خود را از دست نداد.''

این متخصص حوزە اقتصادی بەطور کلی سقوط قیمت نفت را بە چند دلیل جوهری نسبت داد، از جملە: ١)‌ ضخیرە نفت آمریکا در انبارهای این کشور بە بالای ٦٤٤ میلیون بشکە رسیدە و انبارهای این کشور برای اولین بار در تاریخ پر شدەاند و این ضخیرە فقط برای مصرف ٣١ روز در آمریکا می‌باشد. ٢) بیش از ١٦٠ میلیون بشکە نفت در کشتی‌های نفت‌کش در دریاها بار شدە و برای فروش آمادە است، با این حال تولید کنندگان نفت در آمریکا بە تولید خود ادامە دادەاند. ٣) شکست تلاش‌های اوپک و روسیە برای افزایش قیمت نفت و شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضای خرید نفت و افزایش عرضە آن در بازار.

در همین زمینە، فیصل علی، کە او نیز در حوزە اقتصاد صاحب نظر است، در صفحە فیسبوک خود نوشتە است: ''کاهش قیمت نفت کوتاه مدت خواهد بود، بە خاطر این کە امروز، سەشنبە، قراردادهای ماه می بە پایان رسیدند و فروشندگان می‌بایست برای نفت خود مشتری پیدا می‌کردند و این اصلی‌ترین دلیل سقوط قیمت نفت تکساس بود.''

فیصل علی بر این باور است کە این وضعیت کوتاه مدت خواهد بود، زیرا قراردادهای ماه ژوئن هنوز بالای ٢٠ دلار هستند، یعنی قیمت آیندە نفت مشکلی ندارد، و سقوط امروز بە معاملەگران بە خاطر بستە شدن قراردادهای آنان در ماه می مربوط است.