هیئت محیط زیست کوردستان: بە دلیل شیوع کرونا فعالیتهای خود را متوقف کردەایم
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

هیئت محیط زیست کوردستان: بە دلیل شیوع کرونا فعالیتهای خود را متوقف کردەایم


رئیس هئیت حفاظت از محیط زیست اعلام کرد، امروز ٢٨ فروردین ماه، در اقلیم کوردستان روز محیط زیست است، اما بە دلیل شیوع کرونا نتوانستەایم همانند سالهای پیش فعالیتهای خود در این زمینە را انجام دهیم.

هلو عسکری، رئیس هیئت حفاظت از محیط زیست بە (باسنیوز) گفت: “بنابر دستور پارلمان روز ٢٨ فروردین ماه بە عنوان روز محیط زیست در اقلیم کوردستان شناختە سدە است، ما سالهای قبل در این روز فعالیتها و اقدامات محیط زیستی بسیاری را در نقاط مختلف کوردستان انجام میدادیم”.

وی گفت: “اما امسال بە دلیل شیوع کرونا و وضع قوانین بهداشتی، نتوانستیم در این روز فعالیتهای خاصی را انجام دهیم”.

هلو عسکری در ادامە اعلام کردە است، ما در فعالیتهایمان علاوە بر نظارت بر وضعیت پروژەهای محیط زیستی، همچنان تلاش کردەایم کە پروژەهای استراتژیکی مانند کاهش استفادە از پلاستیک و بازیافت پلاستیک را آمادە کردەایم”.

در گذشتە حکومت حاکم عراق علاوە بر از دشمنی با ملت کورد در اقلیم کوردستان، تلاس کردە کە محیط زیست را نیز نابود و در پروسەهای ژنوسایت شهروندان، بە محیط زیست نیز بە آسیبهای جدی وارد کردە است کە یکی از نمونەهای بارز آن استفادە از تسلیحات شیمیایی بودە است.

بە همین دلیل حکومت اقلیم کوردستان بە منظور حفظ محیط زیست کوردستان و ایجاد یک فرهنگ در این زمینە، روز بمباران شیمیایی منطقەی “شیخ وسان و بالیسان” توسط رژیم بعث را بە عنوان روز محیط زیست کوردستان نامگذاری کردە است.

در سال ١٩٨٧ در چنین روزی منطقەی شیخ وسان و بالیسان توسط رژیم بعث بمباران شیمیایی شد و کە ٢٦٤ شهروند شهید شدند و بیش از ٤٠٠ شهروندان نیز مجروح شدند.