٨ مارس روز جهانی زن
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

٨ مارس روز جهانی زن

هشتم مارس، روز جهانی زن، در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته می‌شود. 8 مارس روزی است که زنان جهان بدون توجه به گرایشات مختلف فکری، عقیدتی، نژادی و ... به یادآوری موفقیت‌ها و دستاوردهای شان می‌پردازند. در حقیقت، این روز مجالی است برای نگاه کردن به گذشته در مسیر تلاش‌ها، منازعەها و فعالیت‌های پیشین، و بیشتر برای نگریستن در راستای حرکت‌های پیشرو برای گشودن راه در جهت شکوفایی استعدادها و فرصت‌هایی که در انتظار نسل آینده زنان است.

 

علت انتخاب 8 مارس به عنوان روز جهانی زن

 

سالانه ملیون‌ها زن و مرد در اقصی نقاط جهان در روز هشتم مارس با برگزاری اجتماعات و گردهمایی‌ها این روز را گرامی می‌دارند. انتخاب روز هشتم مارس به عنوان روز زن بە مبارزەی زنان کارگر فابریکه نساجی کتان در سال 1857 میلادی در شهر نیویورک آمریکا برمی‌گردد.

شرایط کاری سخت و غیر انسانی با دستمزد کم کارگران زن در اوایل قرن بیستم که همراه با مردان در کشورهای صنعتی وارد فابریکات و بازار کاری شده بودند آنان را وادار به مبارزه علیه این بی‌عدالتی به شکل سازمان‌یافته و منظم نمود. در اين روز كارگران نساجى زن در يك كارخانه بزرگ پوشاك براى اعتراض عليه شرايط بسيار سخت كارى و وضعيت اقتصادی‌شان دست به اعتصاب زدند. خاطره اين اعتصاب براى كارگران فابریکە نساجى باقى ماند. نارضايتى عمومى از اين شرايط براى زنان كارگر ادامه داشت.

 

هشتم مارس سال 1908 میلادی

 

بعد از گذشت بیش از پنجاه سال، کاگران زن کارخانەی نساجی کتان در شهر نیویورک به منظور احیا خاطرەی اعتصاب در این روز را که تبعیض، محرومیت و فشار کار و حقوق بسیار کم زنان را بەیاد می‌آورد دست به اعتصاب زدند، صاحب این کارخانه به همراه نگهبانان بەخاطر جلوگیری از همبستگی کارگران بخش‌های دیگر با اعتصاب‌گران و عدم سرایت آن به بخش های دیگر ، این زنان را در محل کارشان محبوس ساخت و بعدا به دلایل نامعلوم کارخانه آتش گرفت و فقط تعداد کمی از زنان توانستند از این حادثه نجات یابند و مابقی 129 تن از زنان کارگر در این آتش سوختند.

به همین دلیل روز هشتم مارس بطور سنتی بنام روز مبارزه زنان علیه بی عدالتی و فشار علیه زنان در خاطره ها باقی ماند. در سال هاى بعد در كشورهاى مختلف اروپايى و امريكا مبارزه زنان به شكل تظاهرات و اعتصاب کاری علیه فشار، تبعیض و استعمار کاری و همینطور برای داشتن حقوق برابر در اجتماع ادامه پیدا کرد.

از جمله یکی از مهمترین مدافعان حقوق زن در آلمان خانم کلارا زتکین (1857-1933) خواسته های مبارزان زن در آلمان را مبنی بر هشت ساعت کار در روز، تعصیلات ویژه در ایام زایمان و سایر حقوق طبق قانون را تقاضا کرد.

در اروپا دومین کنفرانس سوسیالیستی زنان که در آن صد زن مبارز از هفده کشور جهان شرکت داشتند،با اثر پیشنهاد خانم کلارا زتکین در روز27 آگوست سال 1910 میلادی درکپنهاگ پایتخت دانمارک روز هشتم مارس به عنوان روز زن و روز همبستگی بخاطر دفاع از حقوق زنان و مبارزه در مقابل تبعیض های گوناگون علیه زنان بر گزیده شد.

 

سازمان ملل متحد و برابری جنسی

 

قطعنامه سازمان ملل متحد که در سال 1945 امضا شد، نخستین توافقنامەای بود که اصل برابری زن و مرد را تصریح کرد. از آن زمان تاکنون، این قطعنامه بین‌المللی که منجر به ارائه استراتژی‌ها، استانداردها، برنامەها و اهداف مختلف از سوی سازمان ملل شده، در پیشرفت موقعیت و وضعیت زنان در سرتاسر جهان موثر بوده است.

پس از سال‌ها، سازمان ملل متحد و آژانس‌های تخصصی‌اش مشارکت زنان را به عنوان شرکا برابر با مردان در دستیابی به پرورش، صلح، امنیت، و احترام کامل برای حقوق بشر مداوم، ترفیع دادەاند. قدرت و اختیار زنان، نشان از چهره آشکار تلاش‌های سازمان ملل متحد با نظارت و تصحیح چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سراسر جهان دارد.

 

امروزه و تجلیل از روز جهانی زن

 

در چند سال اخیر، 8 مارس، روز جهانی زن برای زنان، نه تنها در کشورهای توسعەیافته که در جوامع در حال توسعه نیز بەصورت گسترده تری مطرح و ابعاد تازه ای به خود گرفته است. جنبش رو به رشد جهانی زنان، که با برگزاری چهار کنفرانس بین المللی زنان توسط سازمان ملل متحد جهان تعمیق یافته است، در تبدیل روز جهانی زن به صف آرایی و اعتراض در جهت دستیابی زنان به حقوق شان و مشارکت آنان در عرصه های سیاسی و اقتصادی یاری بسیار رسانده است.

 علاوه بر این، زنان جهان در روز جهانی زن تلاش کرده اند تا این روز را به فرصتی برای انعکاس پیشرفت ها و دستاوردهای به دست آمده، و کنش های شجاعانه و نیز عزم راسخ زنان عادی (که نقش شگفت آوری را در تاریخ کشورها و جوامع شان ایفا کرده اند) تبدیل کرده و این دستاوردها را گرامی بدارند.

 

زنان کورد

 

زن کورد، کە در طول تاریخ نماد مبارزە، فداکاری و ازخودگذشتگی بودە است، بە درازای تاریخ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کوردستان در مقاطع مختلف دارای جایگاه بزرگی در جامعە بودە و هست. آنچە پر اهمیت است و باید بر آن تاکید گذاشت، این است کە هیچگاه در خانوادە و حتی در جامعەی سنتی کوردستان، نوع جنسیت زن کورد باعث آن نشدە کە در کار و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شرکت نکند، بلکە نقش زن دارای اهمیت خاصی بودە است.

وجە تمایز زن کورد با زنان دیگر ملت‌ها را باید در خصایص و جایگاه "زن کورد" جست، حضور و نقش پر رنگ زنان و دختران کورد در مبارزات سیاسی احزاب و جریان‌های ملی در بخش‌های مختلف کوردسان. نقشی کە حتی در بعضی مواقع زنان شجاع و جسور کورد، پیشاهنگ این مبارزە بودەاند و با شکستن تابو و موانع پیشرو، فرهنگ حضور زن را در مبارزە سیاسی و نظامی کوردستان نهادینە کردەاند.

در این راستا صدها زن و دختر قهرمان کورد بە درجەی شهادت نایل آمدەاند و با خون خود راه مبارزە را روشن‌تر کردە و در هر چهار بخش کوردستان، فراوانند زنان و دخترانی کە اکنون برای نوەهای امروز سرمشق زندگی و راه مبارزە هستند. هر کدام از احزاب سیاسی کوردستان در این اهداف بلند و پر معنی انسانی و ملی و زنان را یاری نمودەاند. حتی در بعضی از برهەهای تاریخی زنان نقش رهبری مبارزات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را برعهدە داشتەاند و در حوزەهای فرهنگی و هنری نیز جایگاه خاصی دارند.

در زمینە می‌توان بە زنانی همچون ''عادلە خان، مستورە اردلان، قدمخیر، آیشە شان، لیلا زانا، ژیلا حسینی، لیلا قاسم، خەجە باوە، بەیان، توریز رحمانی (چنور)، زیلان، بیریتان و ظریفە'' و صدها شهید دیگر دختر و زن کورد کە اکنون سرمشق مبارزات زنان کورد هستند، اشارە کرد.

از سال ١٩٩١ بە این سو کە جنوب کوردستان آزاد گردید و حکومت اقلیم کوردستان همانند تجربەای نوپا در حکومتداری آغاز بە کار کرد و پارلمان و دوائر حکومتی بنا نهادە شدند، در سایەی آزادی سیاسی و اجتماعی، دهها نهاد و مرکز برای فعالیت‌های زنان شروع بە کار کردند، حضور پررنگ زنان و دختران در عرصەی رسانە و کار و سیاست و مشارکت‌های اجتماعی بە یک فرهنگ تبدیل شدە و این تحولات مهم، نشانەی اهمیت ملت کورد بە نقش و کارکرد زنان در جامعە می‌باشد و مانند نقطە عطفی در جهت پیشرف جامعەی کوردستان و پیشاهنگ تحولات خاورمیانە قلمداد می‌گردد و در این میان زن کورد نقش مهمی ایفا خواهد کرد.