اقتصاد ایران در سایە ویروس کرونا
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

اقتصاد ایران در سایە ویروس کرونا

از اواخر سال ۲۰۱۹ ویروس کرونا در ووهان چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، آغاز به گسترش کرد. این ویروس تا کنون بە بیش از ٤٠ کشور گسترش یافته و ده‌ها هزار نفر را مبتلا کرده و نزدیک به سه‌هزار نفر را کشته است.

حکومت ایران به خاطر ادامه ارتباطات غیرأمن با چین، و عدم اقدام متناسب پس از مشاهده نخستین نشانه‌های شیوع بیماری به تهدید کرونایی در خاورمیانه تبدیل شده است. تاکنون کشورهای زیادی در منطقە خاورمیانە مسافران ایرانی مبتلا به کرونا را شناسایی کرده‌اند.

ویروس مرگبار کرونا در حالی در ایران شیوع پیدا کردە است که اقتصاد این کشور بە دلیل دخالت‌های حکومت‌گرانش در امور کشورهای منطقە خاورمیانە و نیز فعالیت‌های مشکوک این کشور در زمینە هستەای تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفتە است و در دو سال گذشتە رکود و کوچک‌ شدن را تجربه کرده است.

 به گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اقتصاد ایران ۴.۸ و ۹.۵ درصد کوچکتر شده است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ با رشد صفر درصد مواجه باشد. مرکز آمار ایران نیز گزارش کردە که در سه ماهه نخست سال ۹۷ اقتصاد ایران بدون نفت با رشد اقتصادی منفی مواجه نبوده است.

علاوە بر مشکلات اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها، اکنون با شیوع ویروس کرونا پیش‌بینی می‌شود کە این ویروس اقتصاد ایران را در سال آیندە تحت تأثیر دهد.

گسترش ویروس کرونا بر روابط چین نخستین شریک تجاری ایران تأثیر خواهد داشت. در حال حاضر چین تنها خریدار رسمی نفت ایران است. چین همچنین مهم‌ترین خریدار دیگر محصولات ایرانی همچون پتروشیمی است. رکود اقتصاد چین باعث کاهش تقاضای این کشور برای نفت یا دیگر محصولات ایران خواهد شد.

همچنین با گسترش کرونا فعالیت‌های اقتصادی در داخل ایران کاهش خواهد یافت. حتی اگر حکومت بە دلایل سیاسی از قرنطینە شهرها خودداری کند، مردم خود این کار را انجام خواهند داد.

پس از تحریم‌ها، سیاست تجاری ایران بر تجارت با کشورهای همسایە از جملە عراق، افغانستان، ترکیە و امارات تکیە کردە است. در پی گسترش کرونا در ایران کشورهای همسایه سفر به ایران و از ایران را ممنوع کردند. قطع ارتباط کشورهای همسایە ضربات مهمی به اقتصاد ایران خواهد زد.

گسترش ویروس کرونا مشکلات زیادی برای اقتصاد ایران بە بار خواهد خواهد آورد، اما از طرفی شیوع این ویروس خطرناک و تأثیر آن بر جنبە روانی مردم ایران برای حکومت این کشور بەعنوان یک فریادرس سیاسی عمل کردە است. انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی کە از سوی مردم کمترین مشارکت در آن صورت گرفت تقریبا بدون تأثیرات سیاسی بر حکومت در سکوت سپری شد. همچنین گران شدن قمیت ارز، بەویژە دلار، بە صورت چشمگیری کە در مدت کوتاهی بیش از دوهزار و ٥٠٠ تومان افزایش یافتە و اکنون بە بیش از ١٥هزار و ٨٠٠ تومان رسیدە است، از نظر سیاسی تقریبا مسکوت ماندە است.