چهارمین کنگرەی حزب دمکراتیک خلقها پایان یافت
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

چهارمین کنگرەی حزب دمکراتیک خلقها پایان یافت


حزب دمکراتیک خلقها، در چهارمین کنگرەی خود علاوە بر انتخاب رؤسای مشترک ، چندین مادەی جدید و مهمی بە اساسنامەی خود اضافە کرد.

(HDP) ١٠٠ عضو اصلی انجمن ریاست و ٥٠ عضو نایب رئیس در کنگرە انتخاب کردە و بنابر آیینامەی این حزب، هر فردی دو دورە عضو ریاست باشد، حق کاندید شدن دوبارە را نخواهد داشت.

HDPدر کنگرەی خود، سزایی تملی رئیس مشترک را برکنار و مدحت سنجار جایگزین وی شد، سینجار اصالتا عرب بودە و اهل مردین است، اما پروین بلدان همچنان در پست خود باقی ماندە است.

این اولین بار است کە این حزب فردی کە پیشتر فعالیتی با حزب کارگران کوردستان نداشتە را بە عنوان رئیس مشترک انتخاب کردە است.

بنابر گزارشات، این حزب در تلاش است، ثابت کند از ایدئولوژی PKKدور است، سزای تملی بە صورت آشکار از این حزب حمایت میکرد و تحت تاثیر سیاستهای حزب کارگران کوردستان بود،اما سینجار از سیاستهای این حزب دور است، علاوە بر این پیامی برای حزب حاکم است کە این حزب را متهم بە حمایت از PKK کردە است.

در بخشی از کنگرە نامەهایی از دمیرتاش و یوکسکداغ، رؤسای مشترک پیشین HDPکە اکنون در زندان هستند، قرائت شد.

این دو در نامەهای خود گفتەاند کە احزاب نمرود بە سە بخش تقسیم شدند، اما HDPکە کشتی نوح بود، همچنان ایستادە است.

حزب دمکراتیک خلقها از احزاب اوپوزیسیون ترکیە خواست برای انتخابات آیندە و مقابلە با حزب حاکم، ائتلافی تشکیل و باهم در انتخابات شرکت کنند.

HDPاز CHPو حزب آیندە و حزب تازە تاسیس باباجان خواست در این ائتلاف شرکت کنند تا بتوانند با AKP مقابلە کنند.

در کنگرەی این حزب همچنین یکی از اعضا، بە نام زکی اوغوز، بر اثر سکتە، جان خود را از دست دادە، وی از اهالی سیرت بودە است.