ششمین جشنوارەی بین‌المللی تئاتر در هولیر برگزار می‌شود
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

ششمین جشنوارەی بین‌المللی تئاتر در هولیر برگزار می‌شود

ساعت ٦ عصر روز سەشنبە ١٠-١٢-٢٠١٩ ششمین جشنوارەی بین‌المللی تئاتر در هولیر، پایتخت اقلیم کوردستان، برگزار می‌گردد. روز دوشنبە شرکت کنندگان خارجی وارد هولیر می‌شوند.

بنا بە گزارش‌ رسیدە بە (باس‌نیوز) جشنوارەی تئاتر هولیر در سالن میدیا برگزار می‌شود. در این مراسم مقالەهای مختلفی ارائە می‌گردد. اولین اثری کە روز چهارشنبە اجرا می‌شود، کاری از  هنرمندان مصری بە نام  ''رجل لهم روس'' بە کارگردانی سماح سید می‌باشد کە در سالن میدیا اجرا می‌گردد.

نمایش‌نامەها هر روزە در دو نوبت در سالن فرهنگی میدیا و دانشکدەی هنرهای زیبای هولیر اجرا می‌شوند، تماشاچی‌ها و هنرمندان تئاتر نیز در محل اجرا حضور خواهند داشت.

کانال تلویزیونی "کوردستان ٢٤" اخبار مربوط بە این جشنوارە را پوشش می‌دهد و هر روزه فعالیت‌های جشنوارە را بە صورت زندە پخش خواهد کرد.

گروه‌های تئاتر اقلیم کوردستان (هولیر، سلیمانیە، دهوک، کرکوک و چمچال) و کشورهای آلمان، ژاپن، لهستان، دانمارک، مغرب، اردن و مصر در این جشنوارە شرکت دارند کە بە مدت شش روز برگزار می‌گردد و هر روزە ضمن برگزاری نمایشنامەها، چندین فعالیت هنری گوناگون نیز انجام می‌گیرد.

این جشنوارە از طرف مدیریت ئتاتر، وابستە بە مدیریت کل فرهنگی و هنری هولیر برگزار می‌شود و شش روز ادامە خواهد داشت.