دو هفتە بی خبری از سرنوشت یک پناهجوی کورد در ترکیە
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

دو هفتە بی خبری از سرنوشت یک پناهجوی کورد در ترکیە

نمایندە فدراسیون پناهجویان اقلیم کورستان در ترکیە اعلام کرد کە مدت دو هفتە است کە هیچ خبری از سرنوشت یکی از ناهجویان اهل اقلیم کوردستان در ترکیە، در دست نمی باشد.

 

روز عزیز، ننمایندە فدراسیون پناهجویان اقلیم کورستان در ترکیە در اینبارە بە (باس نیوز) گفت: ”این پناهجوی ٣١ سالە با هویت محمد حیدر علی اهل استان حلبچە می باشد“.

 

روز عزیز در ادامە اعلام کرد کە محمد حیدر علی در تاریخ ٢٠ آوریل در خدد بودە تا بە صورت قاچاخی خود را بە ترکیە برساند و پس از سە روز با برادرش تماس گرفتە و از آن زمان هیچ خبری از وی در دست نمی باشد.

 

وی بە برادرش گفتە است کە در راه یونان از سوی پلیس ترکیە دستگیر و بازگرداندە شدە و هم اکنون منزل یکی از دوستانش می باشد. وی همچنین گفتە بود کە می خواهم دوبارە و در مسیر دیگری راه را انتخاب کنم.