هولیر/ نمایش یک دکودراما دربارە ژنوساید کوردهای ایزدی
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

هولیر/ نمایش یک دکودراما دربارە ژنوساید کوردهای ایزدی

ساعت ٧ شب دوشنبە ١٩ آذر ماه،در سالن سینمای امپایر واقع در فامیلی مول هولیر، دکودرامایی دربارەی ژنوساید کوردهای ایزدی تحت عبواب (٢ سال و ٨ ماه و ٦ روز) بە نمایش در آمد.

 

داستان این دکومنتاری کە تولید شبکە کوردستان تیوی می باشد، از رمان (لیلی ولیالی الالم) اثر خالد تعلو نویسندە کورد ایزدی برگرفتە شدە است کە سرنوشت خواهرش (لیلی تعلو) را کە بە دست تروریستهای داعش ربودە شدە بود، بە صورت یک رومان منتشر نمودە بود.

 

هیرو اسماعیل عارف، این اثر هنری را آمادە و تهیە نمودە است.

 

لیلا تعلو خدر، یکی از زنان کورد ایزدی می باشد ە در سال ٢٠١٤ بە دست تروریستهای داعش و همراه با صدها زن دیگر ایزدی ربودە شد. پس از آزادی وی از دست نیروهای داعش باردش بە نام خالد تعلو دستان اسارت لیلا را در قالب یک رومان تحت عنوان (لیلی ولیالی الالم) منتشر نمود.