زبان کوردی در مدارس آلمان بە مانند دیگر زبان های جهان تدریس می شود
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

زبان کوردی در مدارس آلمان بە مانند دیگر زبان های جهان تدریس می شود

اتحادیە معلمین کورد در اروپا اعلام کرد کە در آلمان زبان کوردی بە مانند دیگر زبان های جهان در مدارس این کشور بە عنوان زبان دوم تدریس می شود.

 

عبدالقادر الوماسکان، رئیس اتحادیە معلمین کورد در اروپا اعلام کرد کە در اقلیم راین شمال ـ ویستیفالیا (Nordrhein-Westfalen) تصمیم گرفتە شدە تا زبان کوردی بە مانند دیگر زبان های مهمی جهانی در مدارس بە عنوان زبان  دوم و سوم تدریس شود.

 

وی در ادامە تاکید کرد کە نمرە دانش آموزان در درس کوردی بر معدل سالانە تاثیر خواهد داشت، یعنی زبان کوردی یکی از درسهای مهم مدارس بە حساب خواهد آمد.

 

عبدالقادر الوماسکان، رئیس اتحادیە معلمین کورد بر این باور است کە این فرصتی مناسب برای کوردهای ساکن در اقلیم راین شمال ـ ویستیفالیا (Nordrhein-Westfalen) می باشد تا کودکانشان رسم الخط مادری خود را یاد بگیرند و کوردهای ساکن در دریگر بخشهای آلمان را تشویق کنند تا با ایجاد فشار بر حکومت های محلی خواهان چنین فرصتی برای خود بشوند.