پناهجوی عراقی بە اتهام تجاوز از سوئد دیپورت شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

پناهجوی عراقی بە اتهام تجاوز از سوئد دیپورت شد

یک پناهجوی عراقی بە اتهام تجاوز از سوئد دیپورت و در فرودگاه بازداشت شد.

 

گروه گذرگاههای مرزی عراق بدون اشارە بە هویت و شیوە تجاوز این پناهجو اعلام کردە است کە این پناهجوی عراقی روز جمعە ٢٥ آبان ماه از راه فرودگاه نجف بە عراق دیپورت شدە است.

 

این پناهجوی عراقی بە اتهام تجاوز بە عراق دیپورت شدە است پس از ورود بە فرودگاه نجف از سوی نیروهای پلیس دستگیر شدە است.