هنرمند اهل شرق کوردستان از طریق (باسنیوز) اثر خود را منتشر میکند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

هنرمند اهل شرق کوردستان از طریق (باسنیوز) اثر خود را منتشر میکند

جوان کورد کە مدت چهار سال مشغول خواندن سبک (راپ) است، جدیدترین اثر خود را از راه (باسنیوز) منتشر میکند.

محمد زند کریمی با نام هنری (راماو) اهل شرق کوردستان است کە بە مدت چهار سال بە آواز خوانی سبک راپ مشغول است بە (باسنیوز) گفت: “جدیدترین اثر راپ خود را با نام (زندگی کجاست) را از طریق باسنیوز منتسر میکنم”.

 

راماو ٢٢ سالە اهل سنندج در شرق کوردستان است آنچنان کە خود اشارە میکند بە دلیل نوع راپ هایش در خارج از کشور خود زندگی میکند.

{YouTube}https://youtu.be/GqoMFwGQ7TI{/YouTube}