چهار سال از درگذشت عباس کمندی سپری شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

چهار سال از درگذشت عباس کمندی سپری شد

عباس کمندی ( ١٣٣١-١٣٩٣)، یکی از هنرمندان ‌شرق کوردستان کە نویسندە، شاعر، کارگردان تئاتر، نقاش و موسیقیدان فرهیختەای بود کە بە استاد هفت هنر معروف بود.

عباس کمندی در سال ١٣٣١ در جەورآباد شهر سنندج  بە دنیا آمد، اکثر افراد خوانوادەی کمندی قصاب و از افراد سنتی شهر محسوب می‌شدند. کمندی غیر از چیرە دست بودن در هنر موسیقی، در نقاشی، تئاتر و سینما و ادبیات شفاهی کورد نیز فعالیت‌های گستردەای داشت و نزدیک بە ٣٥ سال در رادیوی سنندج کار کردە بود.وی در سن ٢٣ سالگی ازدواج کرد و صاحب سەفرزند بود.


عباس کمندی در یکی از روزهای بهاری سال ١٣٩٣ در سن ٦٢ سالگی بە دلیل ایست قلبی چشم از جهان فرو بست و در قبرستان (آساولە) بهشت محمدی بە خاک سپردە شد.


 این هنرمند کورد صاحب چندین آلبوم بود کە متاسفانە تعداد کمی از آنها توانست منتشر شود. آلبوم گلاویژ، هورامان، پرشنگ، کیژی کورد


همچنین ٤ رمان، ٣٠ فیلم بلند و کوتاه، ٢ کتاب سعر بە زبان‌های کوردی و فارسی، خلق ١٠٠ اتبلوی نقاشی، ضبط ٦٠ آهنگ کوردی و تهیەی چندین فیلم بە شیوەی سریال از آثار ارزشمند بە جای اندە از ایشان هستند.

ادبیات و فلکلور کوردستان کە ٦ هزار صفحە است و در کتابخانەی فرهنگ در تهران نگەداری می‌شود.

مرکز رسانەای (باس) اهمیت فراوانی بە اثرات استاد عباس کمندی میداد، زمانی کە وی در قید حیات بود چندین اثر ایشان را منتسر کردند، چندین دستنوشتەی عباس کمندی نیز اکنون در هفتەنامەی (باس) منتشر میشود کە آن زمان خود عباس کمندی در اختیار این مرکز قرار دادە بود.

 

 

 

{YouTube}https://youtu.be/_L9nrS_RdTk{/YouTube}