شرق کوردستان/ چهارمین دورەی تئاتر طنز فعالیت های خود را آغاز کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

شرق کوردستان/ چهارمین دورەی تئاتر طنز فعالیت های خود را آغاز کرد

چهارمین دورەی جشنوارەی تئاتر طنز در شرق کوردستان در شهر دیواندرە آغاز شد.

بنابر گزارش های منتشر شدە ، چهارمین دورەی جشنوارەی تئاتر طنز  شرق کوردستان در شهر دیواندرە با تئاتر (آیس کریم گرم) فعالیت خود را آغاز کرد.

این جشنوارە کە بە مدت ٣ روز ادامە خواهد داشت در روز نهم فروردین ماه پایان خواهد یافت.

 

٣٣ نمایشنامە بە دبیرخانەی این جشنوارەی ارسال کە در میان آنها ١٠ نمایش بە رقابت خواهند پرداخت.

 

همزمان با برگزاری این جشنوارە، نمایشگاهی از عکس های طبیعت کوردستان برگزار شدە است.